Cam kết về chính sách riêng tư

Cam kết của Discover Links về quyền bảo mật trên Internet

Discover Links cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Trang Web của Discover Links Việt Nam thể hiện chính sách bảo mật (kể từ đây sẽ gọi là “chính sách”) để thu thập, lưu trữ và bảo hộ thông tin cá nhân của bạn thông qua chính sách này và pháp luật, qui tắc và các qui định hiện hành.

Chính sách bảo mật này sẽ áp dụng đối với Discover Links và các chi nhánh (gọi là “Discover Links” hoặc “Discover Links và các chi nhánh” hoặc “chúng tôi”) sẽ thiết lập cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân, hoặc còn gọi là thông tin định dạng cá nhân, như tên của bạn, địa chỉ hòm thư, địa chỉ email và số điện thoại.

Chính sách này chỉ áp dụng cho các thông tin cá nhân được thu thập thông qua các nguồn dữ liệu trực tuyến và thông tin liên lạc (như các trang web, e-mail và các công cụ trực tuyến khác). Chính sách này không áp dụng cho các thông tin cá nhân và các thông tin liên lạc được thu thập bằng các nguồn dữ liệu không trực tuyến, trừ khi các thông tin cá nhân đó có liên hệ với các thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến bởi Discover Links.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được sử dụng nhằm xây dựng quan hệ với khách hàng, thông tin tới khách hàng, thông báo cho khách hàng những thông tin kinh doanh và liên tục cải tiến dịch vụ tốt hơn bằng cách trả lời các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng, ví dụ như cung cấp cho bạn thông tin về các chương trình hoặc dịch vụ, các khóa đào tạo mà bạn có thể quan tâm, có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn và bao quát hơn, liên quan đến sức khỏe động vật, cũng chính là cốt lõi trong kinh doanh của Tập đoàn Discover Links.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi:

• bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin này một cách tự nguyện: những câu hỏi bằng email, tham gia những cuộc thi trực tuyến được tổ chức bởi Discover Links và các chi nhánh của Discover Links, khi bạn đăng ký trực tuyến với Discover Links và các chi nhánh của Discover Links để được hưởng các dịch vụ Discover Links cung cấp, khi bạn muốn truy cập an toàn vào các trang web của Tập đoàn …. cũng như e-mail của bạn đã thông báo: Chúng tôi cần thông tin này để có thể trả lời các thắc mắc của bạn. Nó được ghi lại trong hồ sơ khách hàng của chúng tôi; sau đó bạn có thể truy cập và sửa chữa thông tin đó với Bộ phận dịch vụ khách hàng.

• Thông tin được thu thập tự động: bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi nhận được và ghi nhận thông tin. Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng định dạng “cookies” đặc biệt để lưu nhận thông tin khi trình duyệt của bạn truy cập trang Web của Discover Links. Khi bạn sử dụng hoặc tải về các ứng dụng của Discover Links và chi nhánh của Discover Links, những thông tin đó sẽ được tự động lưu lại.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo sự an toàn thông tin cá nhân của bạn bằng phần mềm SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa thông tin bạn nhập vào trước khi gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử và qui trình sao lưu cho các bộ nhớ, lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng. Để đảm bảo an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh nhân dạng trước khi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bạn.

Nên cảnh giác để bảo vệ mật khẩu của bạn khỏi sự đăng nhập trái phép. Nếu bạn sử dụng chung máy tính, bạn phải đăng xuất sau mỗi lần sử dụng. Đó là trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và thông tin đăng nhập cho phép bạn truy cập vào các nguồn dữ liệu trực tuyến của chúng tôi.