Điều khoản

1. Mỗi người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin được tạo ra bởi chính người dùng đó trên trang web này. Thông tin được tạo ra bởi người dùng bao gồm hồ sơ và hình ảnh đại diện của người dùng, và các thư được trao đổi qua lại giữa người dùng này với những người dùng khác trên trang web.

2. Chúng tôi không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác, tính tin cậy hay mức độ hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào được tạo ra bởi người dùng. Người dùng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ người dùng nào.

3. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người dùng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sự thiếu tính tin cậy, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, khuyết điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường truyền Internet, sự thay đổi hay việc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

4. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin của người dùng đăng trên trang web này. Việc sử dụng thông tin trên trang web này là hoàn toàn tùy thuộc vào người dùng và người dùng chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng đó.

5. Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu nào về các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ của người dùng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của người dùng về những điều khoản và điều kiện này đối với và chúng tôi.

6. Chúng tôi có thể bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng trên trang web này mà không cần báo trước.

7. Chúng tôi có quyền xóa bỏ, khóa, tạm ngưng bất kỳ hồ sơ người dùng nào mà chúng tôi xét thấy không phù hợp trên trang web hay vì bất cứ lý do nào.